Rommelroute 's-Gravenpolder / 's-Heer Abtskerke 

3 september 2022

Voorwaarden deelname rommelroute 2021


Rommelroute in 's-Gravenpolder en 's-Heer Abtskerke op zaterdag 3 september 2022

Als het dit jaar niet door kan gaan vanwege corona en u heeft uw 2 euro betaald, dan word uw inschrijving voor 2023 gratis.
U kunt op deze dag in uw eigen tuin, garage of schuur tussen 10.00 uur en 16.00 uur uw overtollige huisraad te koop aanbieden.
De gemeente heeft de vergunning verleend voor het houden van de Rommelroute onder de volgende voorwaarden:
· Verkoop dient plaats te vinden in of om het eigen woonhuis, niet op de openbare weg of het trottoir.
· Artikelen in de voedingssector zijn niet toegestaan.
· Het is niet toegestaan om koffie, thee, of welke drank dan ook te verkopen.
· De openbare weg of het trottoir dient schoon opgeleverd te worden. Mocht om wat voor reden de openbare weg of het trottoir door de gemeente gereinigd/hersteld dient te worden, dan worden de kosten hiervoor doorberekend aan de deelnemer(s).
· Niemand mag schade lijden of overlast ondervinden van de Rommelroute (denk aan verkeersveiligheid, toegankelijkheid, geluidsoverlast, samenscholingen, parkeeroverlast, vervuiling etc.)
· Wilt u mee doen, maar u woont niet in de genoemde dorpen, probeer dan bij iemand die hier woont een plekje te regelen. Dit kunnen wij niet voor u regelen.
Als het regent wordt van u verwacht dat u toch meedoet. Daarvoor zijn creatieve oplossingen te bedenken (partytent, zonnescherm etc.) Ook is het de bedoeling dat u daadwerkelijk tot 16.00 uur ‘open’ blijft. (uitgezonderd de mensen die dit hebben doorgegeven dat ze tot een bepaalde tijd staan.) Zorg ervoor dat uw kraam te vinden is, bijvoorbeeld door ballonnen, vlaggen, richtingpijlen e.d. op te hangen. Maak er iets vrolijks van!
Hier volgen nog enkele tips voor de verkoop:
· Zorg voor wisselgeld.
· Zorg voor plastic zakjes om de spullen aan de mensen mee te geven.
· Maak de spullen schoon.
· Bied alleen spullen aan de heel zijn en compleet.
· Prijs de spullen, onderhandelen kan altijd, gebruik hiervoor schilderstape of afneembare stickers.
· Voor kleding, leg op maat, soort bij soort en gebruik bijvoorbeeld een kledingrek of wasrek.
· Gebruik een tuintafel of behangtafel om je spullen op te zetten.
Verder wensen we alle deelnemers een hele fijne dag toe

Klik hier onder om de voorwaarden te lezen voor de deelname.